משה גרשוני (1936-2017), ללא כותרת, 1992

$500.00

המחיר אינו כולל מע"מ


טכניקה:  ליטוגרפיה (הדפס אבן)
מידות: 62X89 ס"מ
חתימה: חתומה, מתוארכת וממוספרת 45\40
מצב: טוב 

הערה: הודפס בגלריה אספרגר, ניטלינגן, גרמניה. מתועד בקטלוג "משה גרשוני: הדפסים 1992-1993", מרים טוביה בונה (אוצרת), המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת-גן, 1993 (עמוד 12).


ט.ל.ח


משה גרשוּני (2017-1936) נמנה על חשובי האמנים בארץ.

יצירתו של גרשוני נחלקת לשתי תקופות. בראשונה יצר אומנות מושגית ומינימליסטית שעיסוקה העיקרי בפוליטיקה רדיקליתבתקופה השנייה (החל משנות ה-80) יצר אמנות אקספרסיביתהמאופיינת במריחות צבע עזמלאות בתנועהעבודותיו בטאו ועירבו את תחושותיו כלפי סוגיות לאומיות וחברתיותהשואהיהדותרצח רבין וכלפי סוגיות אישיותתפילה וגוף האדם.

גרשוני הציג עשרות תערוכות יחיד בארץ ובעולםיצירותיו נמצאות במוזיאונים ובאוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם.
בין היתר הציג תערוכות יחיד  במוזיאון ישראלירושלים (1969, 1986), ובמוזיאון תל אביב (1980, 1990, 2000, 2010), שב-2017 הציג תערוכה לזכרו.
ב-1980 נבחר לייצג את מדינת ישראל בתערוכת הביאנלה בוונציה.

משה גרשוני זכה בפרסים רבים לאות הערכה לעבודתוביניהםפרס סנדברגמוזיאון ישראלירושלים (1982), פרס משרד החינוך והתרבות לפיסול וציור (1988), פרס פונדיקמוזיאון תל אביב לאמנותתל-אביב-יפו (1995). בשנת 2003 נבחר לקבל את פרס ישראל (שנשלל ממנו בעקבות סירובו להשתתף בטקס).