ביקורת על תערוכתה של מיכל בקי (13.05.2011)

פורסם במדור ספרים, "עוצם עין אחת", "הארץ".
להלן צילום הביקורת.

לקריאת הביקורת במקורשמיכה שחורה, 29X41 ס"מ, צבע תעשייתי ודיו על נייר, 2011