תערוכה חדשה של מיכל בקי - "כייסת"

סיום - יום שישי, 2028.02.

עבודות חדשות על נייר, שמתקיימים בהן יחסי גומלין בין הפשטה לדימוי ובפרט בין צורה לגוף.


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה