• מנוחין
    מנוחין
  • מנוחין
    מנוחין


מנוחין - "עבודות חדשות"

תערוכה חדשה בגלריה יאיר

הפתיחה - ביום חמישי, 07.11.2019, בשעה 20:00

סיום - יום שישי, 201913.12.

עבודות על אריגים מהשנתיים האחרונות, כשלראשונה מופיע בהן דימוי פיגורטיבי.


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה