תערוכה חדשה של פיני עזרא – "רחיפה בגובה נמוך".


סיום - יום שישי, 28.4.2018

עבודות בשמן ועשן הנעות בין קמילה להתהוות ובין דעיכה לבעירה.

התערוכה מלווה בקטלוג.גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה