רינה עזרוני
 "יום החמה" 

16.10.20 - 10.09.20 

עבודות בטכניקה מעורבת על נייר המתמקדות בעיקר בדמותה של אישה אחת שעזרוני מציירת אותה לאורך שנים רבות.


 בשל הסגר, הגלריה תהיה סגורה לקהל.


שנה טובה   עכשיו בגלריה  עבודות למכירה


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.