ירון כהן


בגלריה יאיר מוצגת למשך שבוע בלבד  תערוכתו של ירון כהן.

כל ההכנסות ממכירת העבודות יועברו לעמותת רופאים לזכויות אדם.

רופאים לזכויות אדם ישראל (ע"ר) היא עמותה ישראלית לשינוי חברתי הפועלת למען שוויון וצדק חברתי בתחום הבריאות, עבור כל האוכלוסיות החיות בישראל ובשטחים הכבושים.
אנו מאמינים כי בריאות היא זכות בסיסית ובהיעדר נגישות שווה אליה החברה אינה יכולה להתקיים כחברה מתוקנת.
העמותה מממשת את ייעודה באמצעות פעילות חינוכית, משפטית, ציבורית והומניטארית, אשר מחד מעניקה סיוע רפואי ושירותי בריאות שאינם נגישים לאוכלוסיות שונות באמצעות צוותי רפואה מתנדבים, ומאידך מאתגרת את המערכת ופועלת לשינוי מדיניות מפלה ופוגענית בתחום הזכות לבריאות.


קישור לתרומה:

https://secured.israeltoremet.org/donate/PHRIsrael?_branch_match_id=358066015614643527%


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה