תערוכה קבוצתית: "הלא מזוהים"

סיום התערוכה: 6.8.21

לראשונה בישראל תערוכה של אמנים שאיננו יודעים את שמם. בחרנו מאוסף הגלריה ציורים שאיננו מזהים את יוצריהם.

תערוכה זו באה לאתגר את אופני הראייה המקובעים שלנו הבאים לידי ביטוי ביחוס משקל יתר לשם האמן שתוצאתו היא שיבוש ביכולתנו להביט עוד באמנות נטו.

אוצרים: יאיר שולביץ ועודד קידר


ביקורת של עוזי צור על התערוכה, מתוך עוצם עין אחת, הארץ
מתוך הביקורת


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.