בועז לוונטל "ייצורי מצפון"

בגלריה יאיר מוצגת תערוכת יחיד של בועז לוונטל "ייצורי מצפון"

עד ה-25.10.19

ציורי שמן מהשנתיים האחרונות המשלבים בין הפואטי והאינטימי לאקספרסיבי.


גלריה יאיר לאמנות שמה לעצמה למטרה לתת במה לאמנים צעירים ולהפנות זרקור לאמנים איכותיים, שחלקם נדחקו מן הזרם המרכזי של האמנות הישראלית ואינם זוכים לחשיפה, לה הם ראויים. בנוסף להצגת תערוכות שוטפות, בגלריה קיים אוסף רחב של אמנות ישראלית המיועד ברובו למכירה.


 עכשיו בגלריה  עבודות למכירה