ביקורת על התערוכה (06.08.2010)

פורסם במדור ספרים, "הארץ". 
להלן צילום הביקורת.