ביקורת על תערוכתה של שמרית בר (16.09.2011)

פורסם ב"ספרים, עוצם עין אחת", "הארץ". להלן צילום הביקורת:

לביקורת במקור

ללא כותרת, 2010