ביקורת על תערוכתה של מיכל בקי (09.12.2016)

פורסם במדור "ספרים, עוצם עין אחת", "הארץ".  להלן צילום הביקורת.

לביקורת במקור