ביקורת על תערוכתו של שחר קורנבליט (22.01.2019)

פורסם ב"עוצם עין אחת, הארץ".
להלן צילום הביקורת.