ביקורת על התערוכה (19.07.21)

פורסם ב"עוצם עין אחת, הארץ".
להלן צילום הביקורת.