תערוכת יחיד (01.03.2012 - 12.04.2012)

תערוכת יחיד של מנוחין המציגה עבודות מופשטות מהשנתיים האחרונות על pvc ואריגים המשלבות קצביות, אקספרסיביות, עידון וצמצום.

מנוחין למד אמנות וארכיטקטורה בפאריס, והציג תערוכות יחיד בארץ ובחו"ל, וביניהן מספר תערוכות יחיד בגלריה גבעון בשנות ה-70 וה-80.

הבחירה במצע הציור בעבודותיו של מנוחין (בתערוכה זו פי.וי.סי מוקצף ואריגים של כלי מיטה) אינה מקרית והיא מהווה חלק אינטגרלי וחשוב בציור עצמו. ניתן להתייחס למצע הציור כאל רדי-מייד, הנושא איתו מטען קודם ומהווה מניע משמעותי להתחלת היצירה.

לטקסט במלואו