תערוכת יחיד (22.10.2009 - 04.12.2009)

בתערוכה עבודות חדשות מהשנים האחרונות, העוסקות במיקום ובתפקוד של הציור כ"מוצר" בתוך המרחב התקשורתי: כמתווך ומקשר או כאמצעי גירוי מעורר וממריץ. העבודות עוסקות בדרכי ההתבוננות של הצופה: כיצד אנו רואים וכיצד אנו מביטים.

לטקסט במלואו
לתערוכה נלווה קטלוג