תערוכת יחיד (07.04.2023 - 02.03.2023)

עבודות על בדים בפורמט קטן שבמרכזן דמויות מהורהרות המכונסות בעולמן הפנימי.