תערוכה קבוצתית (20.08.2007 - 15.10.2007)

בתערוכה יוצגו עבודות של (לפי סדר הא"ב) -
ג'ון בייל חנה בן דב | יאיר גרבוז | שי זילברמן | חנה לוי | אהרן מסג | יהושע נוישטיין | מנשה קדישמן | אליסף קובנר | אורי שטטנר| משה קופפרמן