תערוכת יחיד (11.09.2014 - 17.10.2014)

דיוקנאות עצמיים בדיו ועפרונות צבעוניים על נייר, המציגים הלכי נפש שונים והניכרים בבחינה עצמית נוקבת וחסרת פשרות, שבה מקום מרכזי גם לנוכחות הגוף.

המבט בדיוקנאות העצמיים של אסף רהט מעורר בצופה תחושות טורדות, הנובעות מהעמדה החשופה והישירה המוצגת בהם. אלה דיוקנאות אקספרסיביים, שתמצית המכנה המשותף ביניהם מתבטא בחוסר ייצוגיות, ובפרט: רהט אינו עוסק בנראות החיצונית של דיוקנו, אלא מתכוון עמוק פנימה למקום בו המסכות מוסרות.

לטקסט במלואו