תערוכה קבוצתית (13.10.17)

האמנים המשתתפים (לפי סדר הא"ב):
אריה אזן | ארו גומנדור גומנדסון | מיכאל דרוקס | אוזיאש הופשטטר | דוד הנדלר | יוסף הירש | שי זילברמן | מריק לכנר | משה מוקדי | אמיר נווה | ירמי עדני| גיל צלנר | ידיד רובין | אורי שטטנר |