תערוכת יחיד (10.09.20-16.10.20)

עבודות בטכניקה מעורבת על נייר המתמקדות בעיקר בדמותה של אשה אחת שעזרוני מציירת אותה לאורך שנים רבות.
זהו ציור אקספרסיבי שחותר אל ההוויה הפנימית ובכך חושף מגוון של מצבי נפש.