תערוכת יחיד (09.02.2015 - 25.03.2015)

עבודות על נייר מהשנתיים האחרונות הנעות בין דימוי מובלע להפשטה, כשבנוסף למימד החומרי המאפיין את עבודותיו של אייזקס בולט בתערוכה זו גם ההיבט הצורני.