ביקורת על תערוכתה של מיכל בקי (10.02.20)

פורסם ב"עוצם עין אחת, הארץ".
להלן צילום הביקורת.