תערוכת יחיד (29.08.2013 - 11.10.2013)

דרור אוסלנדר מציג עבודות חדשות בטכניקה מעורבת המתקיים בהן קונפליקט בין גילוי וחשיפה לבין הסתרה וטשטוש ושיש בהן מתח ארוטי, ובמרכזן גבר השרוי במרחב פתוח.

עבודותיו החדשות של דרור אוסלנדר המוצגות בתערוכה זו מסמנות את תחילתו של מפנה ביצירתו. [...] במרכז העבודות נוכחת דמות גבר השרויה במרחב פתוח, לא מזוהה ונטולת עוגן. הגבר ספק משקיף, ספק תר אחרי דבר לא ברור.

לטקסט במלואו