תערוכת יחיד (31.10.2013 - 13.12.2013)

שחר קורנבליט מציג עבודות חדשות בטכניקה מעורבת וקולאז' על נייר העוסקות במצב חברתי ואנושי מנוכר, שקיימת בהן גם התייחסות לתרבות היהודית.

יצירתו של שחר קורנבליט מונעת על ידי חשיבה רעיונית מקדימה שאינה פוגמת או מצמצמת את אופני המבע הליריים והרגישים האופיינים לו: אלה מונעים את תחושת הקור והיובש שעבודות קונספט עלולות לעיתים להחיל על הצופה.

לטקסט במלואו