תערוכת יחיד (09.01.2014 - 21.02.2014)

עבודות חדשות בצבע תעשייתי, דיו ופחם על נייר שמציגות דמויות וחלקי דמויות הנמצאות בקרבה יתרה.

עבודותיה החדשות של מיכל בקי מדגישות ביתר שאת את הקושי הקיים בהגדרה ובמיפוי של יצירתה. בקי מצליחה ליצור תזמון הרמוני מפליא בין קו, כתם וקומפוזיציה, כשהיחס ביניהם תמיד מרתק. יחד עם זאת ועם כל חשיבותם, אלה אינם העיקר, וציוריה חורגים ומתעלים הרבה מעבר לשפה עצמה.

הטקסט במלואו

ביקורת על התערוכה