תערוכה משותפת (27.09.2012 - 09.11.2012)

דב אור-נר וירמי עדני משוחחים ביניהם על עולמות אפלים ברוח אירונית ותיאטרלית באמצעות ציור על מחברות.
התערוכה מלווה בקטלוג.

ירמי עדני ודב אור-נר משוחחים ביניהם באמצעות מחברות. עדני התחיל ברישום בצד אחד של המחברת ואור-נר המשיך בצידה השני, ולהיפך.

זו שיחה המתנהלת בין שני אמנים שהשוני ביניהם, שלא לומר המרחק, רב מהמשותף: שיחתם אינה מובנת מאליה, בלתי צפויה ולכן יוצרת עניין רב יותר ואף דורשת מהם מאמץ גדול יותר.

לטקסט במלואו