תערוכת יחיד (22.11.2012 - 04.01.2013)

אמיר נוה מציג ציורי שמן ועבודות על נייר שעניינן תהיות קיומיות על נוכחות והיעדר.

אמיר נוה מציג בתערוכה עבודות מהשנתיים האחרונות כשלראשונה נכללים גם ציורי שמן.
בשנתיים האחרונות נוה מגבש, מבדל ומעמיק את שפת הציור שלו וניתן לזהות בצייוריו תווי היכר הייחודיים לו.

לטקסט במלואו