תערוכת יחיד (01.09.2011 - 15.10.2011)

תערוכת יחיד של שמרית בר, המתמקדת ברישומי עט של נופים ודמויות בפורמט קטן.בקו דק ומינימילסטי, כמעט נזירי, וברגישות יוצאת דופן באים לידי ביטוי הלכי נפש הטעונים במסתורין ואניגמטיות.

בתערוכה זו מוצגים רישומים בעט של נופים ודמויות על ניירות בפורמט קטן. הבחירה בכלי עבודה צנועים ומינימליסטיים אלה אינה מקרית: לשמרית בר אין עניין באמצעים החיצוניים (שימו לב לניירות המקומטים), אלא במבטו של הצופה הממוקד פנימה.

הטקסט במלואו

ביקורת על התערוכה