תערוכת יחיד (19.05.2016 - 24.06.2016)

עבודות רוויות בצבע מים ודיו על נייר אריזה היוצרות תהודה לדימויים קולקטיביים.

ביקורת על התערוכה