תערוכה קבוצתית (25.03.2016 - 22.04.2016)

תערוכה קבוצתית של אוזיאש הופשטטר, ירמי עדני ואסף רהט העוסקת במהות האדם וקיומו באופני ביטוי אקספרסיביים וסימבוליים.