אוזיאש הופשטטר, מיכל בקי, שולי בר-נבון

תערוכה קבוצתית (18.07.2015 - 20.08.2015)

תערוכה קבוצתית של אוזיאש הופשטטר, מיכל בקי ושולי בר-נבון, כשהמשותף להם הוא העיסוק במהות האדם וקיומו באופני ביטוי אקספרסיביים וסימבוליים.