תערוכת יחיד (10.09.2015 - 16.10.2015)

עבודות חדשות על אריגים דקים המתאפיינות בגישה מינימליסטית ובזיקה לזן, בצבעוניות מעודנת, בתנועה רבה ולראשונה גם ברמזים לדימויים קונקרטיים.