תערוכת יחיד (29.6.2018-24.5.2018)

עבודות בפורמט קטן של דמויות אקספרסיביות, החושפות צד לא מוכר ביצירתו.