תערוכת יחיד (22.3.2018 - 28.4.2018)

מהעדר המקום, הזמן והנרטיב בעבודות החדשות של פנחס עזרא עולה, לכאורה, המחשבה שמדובר בציור מופשט העוסק בערכים ציוריים נטו של קו, כתם וקומפוזיציה. מבט מעמיק יותר בציורים יגלה שלא כך הוא הדבר.

לטקסט במלואו
לתערוכה נלווה קטלוג