תערוכת יחיד (04.10.2018 - 09.11.2018)

בתערוכה מוצגות עבודות בצבעי מים, שמן ודיו שמציגות דמויות נשיות וחלקי דמויות שהמצאותן זו לצד זו ולעיתים אף על אותו משטח יוצרות עולם מורכב שיש בו תנועה ורכות לצד סגירות ומועקה.