תערוכת יחיד (22.11.2018 - 28.12.2018)

גלעד קידר מציג בתערוכה עבודות חדשות.