תערוכת יחיד (11.01.2019 - 15.02.2019)

בתערוכה יוצגו אובייקטים מחומרים שונים המשקפים את הארעי והחולף, תמצית של רוח - רגע לפני היעלמותה.

על הזיכרון המהדהד כמשקולת כבדה, שבהעדרו אין תרבות ואתו יש כאב, על הפער בין החומר לרוח ובין המוצק לנזיל, על הנוכחות ועל ההיעדר, על החיים עצמם ועל המוות, על מה שיוותר, אם יוותר. על מה שייספג, על המהות, על הערות השוליים: על כל אלו ועוד מקונן שחר קורנבליט.
לטקסט במלואו
המלצה לביקור בתערוכה
ביקורת על התערוכה