תערוכת יחיד (07.11.2019 - 13.12.2019)

עבודות על אריגים מהשנתיים האחרונות, כשלראשונה מופיע בהן דימוי פיגורטיבי.