תערוכת יחיד (28.02.2020 - 23.01.2020)

עבודות חדשות על נייר, שמתקיימים בהן יחסי גומלין בין הפשטה לדימוי ובפרט בין צורה לגוף.