תערוכה קבוצתית (06.08.2021 - 01.07.2021)

לראשונה בישראל תערוכה של אמנים לא מזוהים. בחרנו מאוסף הגלריה ציורים שאיננו מזהים את יוצריהם.

חשבנו שהתערוכה תוכל לאתגר ולו במעט את אופני המבט המקובעים שלנו ותנתב את הצופה להתבונן בציורים עצמם ללא רעשי רקע של שם וסטטוס.

אוצרים: יאיר שולביץ ועודד קידר

לתערוכה נלווה קטלוג