תערוכת יחיד (12.11.2021 - 07.10.2021)

עבודות על נייר, אינטימיות מהדמיון, הנעות בין מציאות לחלום ובהן הדהוד לרגעי חיים חולפים.

עבודותיה של רותי בן יעקב הן כיומן אישי המהדהד רגעי חיים חולפים ומותיר מהם עקבות.
על דפי נייר קטנים בן יעקב בוראת עולם מהדמיון שבו המציאות נדמית לחלום והחלום למציאות, כשחוט דק שזור ביניהם.
לטקסט במלואו

עבודות על נייר אינטימיות מהדמיון הנעות בין מציאות לחלום ובהן הדהוד לרגעי חיים חולפים.