תערוכת יחיד (12.11.2021 - 07.10.2021)

עבודות על נייר אינטימיות מהדמיון הנעות בין מציאות לחלום ובהן הדהוד לרגעי חיים חולפים.