תערוכת יחיד (04.02.2022 - 30.12.2021)

עבודות המתעדות אמנים בסטודיו שלהם.
עבודות על נייר אינטימיות מהדמיון הנעות בין מציאות לחלום ובהן הדהוד לרגעי חיים חולפים.
האם המפגש בין צייר למצויר שהוא אמן שונה ממפגש בין צייר למצויר שאינו אמן? קראו עוד