תערוכת יחיד (17.11.2016 - 24.12.2016)

עבודות בחומרים שונים על נייר ואובייקטים, בהן אינטראקציה בין דמויות.

"מינוריות בעלת תעצומות של אמנות גדולה.." - מתוך ביקורתו של עוזי צור על התערוכה

לביקורת במלואה