תערוכת יחיד (12.1.2017 - 17.2.2017)

תערוכת יחיד ראשונה בה יוצגו עבודות בדיו וצבעי מים בגוון מונוכרומטי המתאפיינות בהימנעות ובזיקה למינימום.

היינבך הוא אמן שניחן בטביעת עין חדה וברגישות לניואנסים דקים. עבודותיו נלחשות בעדינות רבה ודורשות מהצופה קשב פנימי.

לטקסט במלואו