תערוכת יחיד (16.03.2017 - 21.04.2017)

עבודות חדשות בטכניקה מעורבת על אלומיניום המציגות עימות בין אינטנסיביות וסערה לבין איפוק וריסון.