תערוכת יחיד (18.05.2017 - 23.06.2017)

ציורי שמן ורישומים המשלבים קדרות וכאב לצד נחמה וחסד.
התערוכה מלווה בקטלוג.

צלנר הוא צייר מעמיק וחוקר שאינו ממהר או מרבה להציג את עבודותיו. הדרך עבורו היא אבן יסוד וכוללת בתוכה התלבטויות וספקות. מחויבותו העמוקה לציור והחיפוש הבלתי נלאה אחר הטון והצורה המדויקים חורגים מעבר לציור עצמו והם בגדר הצהרה אתית.

לטקסט במלואו
לתערוכה נלווה קטלוג